REGELS

  • De lessen vinden plaats mits er voldoende deelname is. Een lesuur is door de K.N.L.T.B. vastgesteld op 50 minuten. 10 minuten pauze voor de trainer/trainster. Deze tijd kan door de leerlingen gebruikt worden om een warming-up te doen of in te spelen.
  • Recht op deelname aan een cursus van HELLO Padel Academy ontstaat pas na ontvangst van het cursusgeld. Je ontvangt vlak na of in de 1e cursusweek een factuur die binnen 14 dagen na datum dient te worden voldaan per bank of giro. Indien deze betaling na het verstrijken van de betalingstermijn niet is voldaan behoudt de HELLO Padel Academy het recht om cursisten niet te accepteren in de lesuren.
  • Voor aanvang van een cursus ontvang je per e-mail of telefonisch bericht over je eerste les. Indien je niet in de week voor aanvang bent gebeld, dien je contact op te nemen met ons kantoor.
  • Vrijwel iedere cursus kan betaald worden per automatische incasso. Indien je hiervoor kiest, verleen je HELLO Padel Academy machtiging om het cursusbedrag van je bank- of girorekening af te schrijven. Gewoonlijk gebeurt dit op de 15e van de maand gedurende de cursus.
  • Indien de organisatie dit nodig acht kunnen (in overleg met de cursist) wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaatsvinden. Er wordt getracht cursisten te plaatsen op de aangegeven voorkeursdag(en) en tijd(en). Bepalend zijn echter de dagen waarop géén cursus gevolgd kan worden. HELLO Padel Academy behoudt zich het recht voor van het herindelen of verschuiven van lesgroepen en lestijden. Indeling naar niveau en aanstelling cq. toewijzing van een leraar is voorbehouden aan de organisatie.
  • Geboekte cursussen kunnen tot 7 dagen voorafgaande aan de startdatum door de cursist geannuleerd worden.
  • Annuleren binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus verplicht je het totale cursusbedrag te betalen. Je kunt wel een vervanger sturen van ongeveer hetzelfde niveau.
  • Bij het annuleren van lessen ten gevolge van blessures, ziekte e.d. zal géén restitutie van betaalde lesgelden plaatsvinden. Je kunt wel een vervanger sturen van hetzelfde niveau.
  • Iedere inschrijving via internet of per formulier, geeft een betalingsverplichting, nadat je bent ingedeeld voor een cursus door de organisatie.
  • Te laat of niet betaalde cursusgelden worden aanvankelijk door ons nagebelt alvorens we een incassobureau inschakelen

REGEN & NU?

Indien wegens slechte weersomstandigheden een les niet doorgaat wordt de volgende regel gehanteerd; 1e keer uitval wordt ingehaald, 2e keer uitval is voor rekening van de cursist, 3e keer wordt ingehaald etc. In de winter zijn de lessen op Estate Padel Club en MLTV 90 gegarandeerd. Voor Duo- & Privé trainingen zijn deze gegarandeerd mits de tijdsplanning het toelaat. Indien dit niet het geval is zal worden gekeken naar een andere dag en inhaaltijd. Als lessen vanwege het weer geen doorgang kunnen vinden, worden deze 1 op 1 ingehaald. Indien een reguliere les niet kan doorgaan, kan de trainer/trainster besluiten tot een theorieles. Deze staat gelijk aan een reguliere les. De trainer/trainster beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden. De les gaat altijd door, tenzij de trainer/trainster afbelt. Bij twijfel dient u altijd contact op te nemen met de club of de trainer (eventueel antwoordapparaat). Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald.