Algemene Voorwaarden
  • De trainingen vinden plaats mits er voldoende deelname is. Een trainingsuur is vastgesteld op 60 minuten. 

  • Recht op deelname aan een cursus van Padel Academy ontstaat pas na ontvangst van het lesgeld. Je ontvangt vlak voor of in de 1e cursusweek een factuur die binnen 14 dagen na datum dient te worden voldaan per bank of giro. Indien deze betaling na het verstrijken van de betalingstermijn niet is voldaan behoudt de Padel Academy het recht om cursisten niet te accepteren in de lesuren.

  • Voor aanvang van een cursus ontvang je per bevestigingsmail of telefonisch bericht over je eerste training. Indien je niet in de week voor aanvang bent gebeld, dien je contact op te nemen met ons kantoor.

  • Elke cursus kan betaald worden per automatische incasso. Indien je hiervoor kiest, verleen je de Padel Academy machtiging om het cursusbedrag van je bank- of girorekening af te schrijven. Gewoonlijk gebeurt dit vlak voor aanvang van de cursus. 

  • Indien de organisatie dit nodig acht kunnen (in overleg met de cursist) wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaatsvinden. Er wordt getracht cursisten te plaatsen op de aangegeven voorkeursdag(en) en tijd(en). Bepalend zijn echter de dagen waarop géén cursus gevolgd kan worden. Padel Academy behoudt zich het recht voor van het herindelen of verschuiven van lesgroepen en lestijden. Indeling naar niveau en aanstelling cq. toewijzing van een leraar is voorbehouden aan de organisatie.

  • Geboekte cursussen kunnen tot 2 weken voorafgaande aan de startdatum door de cursist geannuleerd worden.

  • Annuleren binnen 2 weken voor aanvang van de cursus verplicht je het totale cursusbedrag te betalen. Je kunt wel een vervanger sturen van ongeveer hetzelfde niveau.

  • Bij het annuleren van lessen ten gevolge van blessures, ziekte e.d. zal géén restitutie van betaalde lesgelden plaatsvinden. Je kunt wel een vervanger sturen van hetzelfde niveau.

  • Iedere inschrijving via internet of per formulier, geeft een betalingsverplichting, nadat je bent ingedeeld voor een cursus door de organisatie.

  • Trainingen die door toedoen van de cursist worden gemist, of geannuleerd binnen 24 uur voor aanvang van die betreffende training, zijn voor rekening van de cursist. Uiteraard wordt er in samenspraak met de organisatie gekeken naar een inhaalmoment. Echter is dit niet gegarandeerd.